BBI Real Estate d.o.o za nekretnine Sarajevo

BBI Real Estate d.o.o. za nekretnine Sarajevo osnovan je 2006 godine. Investitor je projekata nekretninama u BiH, a najveću investiciju ove kompanije predstavlja sarajevska shopping galerija BBI Centar, izgrađena u središtu grada, sa investicijom koja iznosi više od 70 miliona KM. Osim pomenutog shopping centra, BBI Real Estate d.o.o. vodi izgradnju nekoliko stambenih objekata, od kojih su završeni stambeni objekti u blizini Sarajevske pivare i u ulici Ispod Budakovića, te stambeni kompleks Sarajevo Panorama.

Prvobitno je kompanija osnovana pod imenom BBI Leasing & Real Estate, da bi 2009. preregistrirana u BBI Real Estate d.o.o za nekretnine Sarajevo. Trenutno zapošljava ukupno 23 radnika, od kojih je većina angažirana na projektu BBI Centar. 

Vlasničke udjele u kompaniji BBI Real Estate d.o.o. imaju Islamic Development Bank (99,97%) i Bosna Bank International d.d. Sarajevo (0,03%).  Ukupni osnivački kapital iznosio je blizu 40 miliona KM.

Islamic Development Bank (IDB) ima vlasništvo nad 99,97% kapitala BBI Real Estate d.o.o. Sarajevo.  IDB je multilateralna razvojna finansijska institucija osnovana od strane zemalja članica Organizacija islamske konferencije na konferenciji ministara finansija održanoj 18. decembra 1973. godine. Bosna Bank Interantional d.d. (BBI) ima vlasništvo nad 0,03% kapitala BBI Real Estate d.o.o. Sarajevo.  Osnovana je 19. septembra 2000. godine kao prva banka u regiji koja posluje na principima islamskog bankarstva.